Aktualności       Ogłoszenia parafialne       Historia       Kancelaria      Rada parafialna      Galeria       Kontakt
      Duszpasterze parafii
ks. Proboszcz
Piotr Kawecki


ks. kanonik
Marian Garmol

      Msze Święte
W niedziele i święta ustawowo wolne od pracy:
9:00 w kościele parafialnym
10:30  w kaplicy w Mienianach
12:00 w kościele parafialnym

W święta wypadające w dni pracujące:
9:00 w kościele parafialnym
12:00
w kościele parafialnym


W tygodniu - według zamówionych intencji

      Nabożeństwa
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
w niedzielę o 9:35

Nabożeństwo Majowe
od poniedziałku do soboty przed Mszą wieczorową, w niedzielę ok. godz. 11:40 (przed sumą)

Nabożeństwo Czerwcowe
w niedzielę ok. godz. 11:40 (przed sumą)

Nabożeństwo Różańcowe w miesiącu październiku o godz. 16:00 od poniedziałku do soboty, w niedzielę o godz. 11:30

Droga Krzyżowa
 w Wielkim Poście, w piątki o 15:30

Gorzkie Żale
w Wielkim Poście, w niedzielę po Mszy Św. o godz. 12:00

Wypominki
w niedziele listopada (oraz 1 i 2 XI) połączone  z różańcem za zmarłych o godz 11:15

Pierwszy piątek i sobota miesiąca
Msza Św. o godz. 8:00 i 17:00

      Dane adresowe
Czerniczyn 39
22-500 Hrubieszów
Tel. 84/ 697 32 02

      Polecamy

 
  Historia Parafii

Parafia w Czerniczynie istniała już w w. XV. Po spaleniu kościoła, na początku w. XVII, wieś przyłączono, w roku 1629, do łacińskiej parafii Hrubieszów. Z czasem w Czerniczynie powstała parafia greckokatolicka z filią w Masłomęczu. W okresie kasaty unii (1875) uległa likwidacji, a w jej miejsce utworzono parafię prawosławną. Od 1949 roku Czerniczyn był filią parafii rzymskokatolickiej w Hrubieszowie. 

Oddzielna parafia rzymskokatolicka została ponownie erygowana, 20 VI 1957, przez bpa Piotra Kałwę. Poza kościołem otrzymała 0,57 ha ziemi, jak też przejęła katolicką kaplicę grobową dawnych właścicieli ziemskich w Mienianach. Wybudowano plebanię z organistówką, budynki gospodarcze, poświęcono nowy cmentarz naprzeciw kościoła, sprowadzono z Trzeszczan organy, oraz wykonano wiele prac remontowo budowlanych świątyń i budynków parafialnych. 

W czasie II wojny światowej szczególnie ucierpieli mieszkańcy wiosek: Dąbrowy, Metelina i Mienian. W dniu 15 maja 1991 dokonano wpisu do księgi wieczystej na rzecz parafii działki w: Czerniczynie, Masłomęczu i Mienianach o pow. 4,99 ha. 

Dawna cerkiew parafii greckokatolickiej, pw. Wszystkich Świętych, obecnie kościół parafii rzymskokatolickiej, pw. św. Jana Chrzciciela, została wzniesiona, w roku 1870, na miejscu drewnianej świątyni istniejącej już w 1791; zamienionej w 1875 roku na cerkiew prawosławną. 

W r. 1949 wydzierżawiła ją od prawosławnych parafia katolicka w Hrubieszowie na kościół filialny hrubieszowskiej parafii. W tymże roku kościół poświęcił ks. Witold Mazurkiewicz. 

W r. 1956 zmieniono wygląd wież kościelnych (dawniej były w stylu bizantyńskim). W 1967 odnowiono wnętrza, a w 1969 i 2000 roku elewacje. Gruntowny remont wnętrza, zmiana podłogi i odnowienie malowideł w roku 2007, kapitalny remont organów w latach 2007/2008. 

Kościół murowany, jednonawowy. Zakrystia przerobiona z prezbiterium w roku 1957. W kościele dwie kaplice boczne, połączone z nawą. Nad nawą wznosi się ośmioboczna kopuła zakończona małą wieżyczką, Wieża dzwonnicza z trzema dzwonami poświęconymi w 1962 roku przez Bpa. Henryka Strąkowskiego, umieszczona na frontonie kościoła. Ołtarz główny pounicki, w nim obraz św. Jana Chrzciciela, malowany na blasze, na drugiej zasuwie obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, zaś w niszy Jezusa Chrystusa. Ołtarze boczne są wykonane po erekcji parafii W lewej kaplicy znajduje się ołtarz MB Częstochowskiej, figura św. Franciszka, na ścianie bocznej obraz Matki Bożej z XIX-w. W nawie prawej umieszczono figurę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i chrzcielnicę. W nawie są ławki i konfesjonały z II poł. XX w, zaś na chórze muzycznym organy rokokowe (II połowa XVIII w.), przeniesione z kościoła w Trzeszczanach, dziewięciogłosowe. W zakrystii znajdujemy 2 zabytkowe kielichy (regencyjny i rokokowy), krucyfiks z XVIII w, feretrony z XVII-XX w, obraz pounicki Matki Bożej z w XVIII lub XIX. 

Parafia posiada również kościół filialny w Mienianach, pw. Niepokalanego Serca NMP, wybudowany w I połowie XIX w. jako grobowiec rodziny De Magóra Madan, murowany, klasycystyczny. Na rzucie kwadratu, przenikającego się z ośmiobokiem. Wewnątrz ośmioboczna, nakryta sklepieniem ośmiopolowym. Zewnątrz na narożnikach kwadratu wolnostojące filary z parami półkolumn po bokach, na wspólnych cokołach, podtrzymujące belkowanie z gzymsem kostkowym. Dach kopulasty, wielopołaciowy, kryty blachą, zwieńczony krzyżem. Drzwi klepkowe z okresu budowy kaplicy, nad nimi herby Ślepowron i Pogoń. Otwory okienne prostokątne zamknięte łukiem pełnym lub koliste. Do dziś pozostał w kaplicy ołtarz przedsoborowy, tak też Liturgia nadal sprawowana jest tak, jak w rycie tradycyjnym. Ołtarz drewniany z XX wieku, krzyż złocony na tabernaculum, nad nim figura NMP. Motywy widokowe malowane w II poł XX w. Na jednej ze ścian wewnątrz kaplicy, epitafium rodziny De Magóra - Madan z XIX w. 

Na terenie parafii istnieją 4 cmentarze: 

1. Cmentarz grzebalny, parafialny, założony w r. 1957, obok kościoła, w kształcie wydłużonego pięcioboku o pow. 1,2 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy murowanych, z cegły klinkierowej, słupach. 

2. Cmentarz prawosławny pod lasem w Czerniczynie, nieczynny, własność parafii, w kształcie czworoboku o pow. 0,76 ha, podzielony na kwatery. 

3. Cmentarz prawosławny w Masłomęczu, dawniej greckokatolicki, nieczynny, założony w I poł. w. XIX, w kształcie czworoboku o pow. 0,56 ha, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach. 

4. Cmentarz prawosławny w Mienianach, dawniej greckokatolicki, nieczynny, założony w XIX w., w kształcie prostokąta o pow. 0,24 ha, częściowo ogrodzony metalową siatką. 

Jest też kopiec z czasów I Wojny Światowej na granicy Mienian i Kozodaw.Szablon by Sliffka